Onze werking

Op onze school leren jongeren tijdens de  twee lesdagen algemene kennis en een beroep aan. De overige drie dagen schaven de leerlingen aan hun beroepscompetenties via voorbereidende vormingen, stages, of op een reële werkplek.

1. Leren op school

Je komt tijdens een normale schoolweek 2 dagen naar school voor algemene vorming en specifieke vorming.
 
Tijdens de lessen algemene vorming werk je samen met de leerkracht rond verschillende
thema's zoals arbeid, solliciteren, relaties, milieu, budget (MAVO) maar ook Nederlands, Engels, en wiskunde komen aan bod. In deze lessen wordt je zo goed mogelijk voorbereid op het maatschappelijk leven na de school.
 
Tijdens de lessen specifieke vorming (praktijk) leer je praktische competenties/vaardigheden in functie van een beroep.

2. Leren op een werkplek

Naast de opleiding op school word je, als je er klaar voor bent, opgeleid op een werkplek die aansluit bij de richting die je volgt.
Het aantal uur dat je opleiding volgt op de werkplek, is afhankelijk van de sector waarbinnen jouw opleiding valt.

Een werkplek zoeken doe je niet alleen.

De school organiseert sollicitatietrainingen en er staan steeds trajectbegeleiders ter beschikking die je zullen ondersteunen.
 
Indien je nog niet toe bent aan opleiding volgen op een werkplek, stap je in een van onze andere voorbereidende trajecten die de grote sprong naar een werkplek stap per stap vergemakkelijken. We focussen dan op het verbeteren van loopbaangerichte, arbeidsgerichte en vaktechnische competenties. Dit voorbereidend traject duurt zo kort mogelijk, maar wel zo lang als nodig.

3. Schoolreglement

De volledige uitgeschreven werking van Campus Connect met de daaraan gekoppelde regels en afspraken zitten vervat in het schoolreglement dat je hieronder kan downloaden.